Hopp til hovedinnhold

Bjørn Alterhaug

1976 - 1979

Bjørn Alterhaug.

Første gang jeg hørte om Torgrim var som trommeslager i Jan Garbareks kvartett som vant NM i amatørjazz 1962. Senere på 1960-tallet, da jeg var i Garden i Oslo, fikk jeg anledning til å spille med han. «Grooven» mellom bass og trommer kjentes helt riktig, en kraft, «timing» og personlig kjemi som jeg tror bidro til et livslangt vennskap.

På tidlig 1970-tall spilte vi en del sammen, bla med en kvintett i 1974 bestående av Knut Riisnæs, Lars Martin Thomassen, Erling Aksdal, Torgrim og meg. Alle var med i det bandet som ble satt sammen for innspillingen av LP-en «Østerdalsmusikk» i 1975, men da med Torgrim på trompet.

Søyr ble startet i Trondheim 1976 av Torgrim. At Søyr startet her, kunne vel ikke ha skjedd på et mer egnet sted. Byen sydet av jazzenergi, med Studentersamfundet som et viktig sentrum, hvor Musikerloftet ble et viktig sted for utprøvende musikalske eksperimenter. Torgrim sto der i spissen for innspill og utprøving av ulike musikalske ideer som kom fra alle: Ove Stokstad, Lars Martin Thomassen, Morten Lassem, John Pål Inderberg, Tore Engstrøm, Nils Tro, Carl Haakon Waadeland og meg. Det som skjedde der: deling av erfaring, kunnskap og vennskap kan nærmest beskrives som en biotop: … «et sted hvor levende organismer (med høyst ulike meninger) holder til.» Alle skisser og forslag ble prøvd ut og diskutert – en lang prosess - hvor jeg tror mange av oss fikk et åpnere perspektiv på hvordan det uforutsette i musikk kan forberedes, utvikles og fremføres på en konstruktiv og god måte. Dette var en plattform og start på det videre arbeid med Søyr: mange konserter, en lang, rik, flott og inspirerende historie.

Andre gjøremål på den tiden gjorde at jeg ikke kunne være med lenger enn til 1979. Konsertene, opplevelsene og det sosiale jeg hadde med Søyr, vil huskes med glede og stolthet.

Album Bjørn Alterhaug har deltatt på