Hopp til hovedinnhold

Torgrim Sollid

1976 - 2006

Min første innspilling “Østerdalsmusikk” (1975) var starten for den store interessen for folkemusikk blant norske jazzmusikere. Jeg startet SØYR i 1976 for å videreføre det arbeidet. Hovedprinsippet har bestandig vært å lage og spille musikk av og for de musikere som til enhver tid har vært med i bandet, og så langt det var mulig, skape omgivelser som var naturlig for det personlige improvisatoriske elementet, som hele tiden har vært den dominerende faktor, i et område som har strukket seg fra det 100% kontrollerte til det totale anarki.

I løpet av sin 30-årige aktive periode hadde SØYR en eksperimentell profil, med tett integrering mot teater, ballett, film, revy og alle mulige multimediainfluenser. Her kan nevnes et prosjekt med forfatterne Niels Fredrik Dahl og Torgeir Rebolledo Pedersen, som turnerte med Søyr og også deltok i et legendarisk prosjekt ved Molde Internasjonale Jazzfestival - «Fristaten Søyr» - en trashrevy over tre dager på teaterbåten Innvik.

Teaterkonserten «Overflaten» på Black Box teater, med tekster av Samuel Beckett, Franz Kafka og Alfred Jarry, produsert i samarbeid med Boreas Teater, Black Box og Nationaltheatret, samt komposisjonen «Tenda» av Christian Eggen for Nordlyd representerer høydepunkter blant Søyrs mange samarbeidsprosjekter.

30 år varte den første perioden, fra 1976 til 2006, med 4 forskjellige varianter av ensemblet. Bandet er tatt opp igjen på innspillingsbasis, og 2 CDer er under arbeid, "Meson" og "Film".